فراتوزین، شرایط فروش ویژه ترازوهای قد و وزن خود را به شرح زیر به مشتریان ارائه می نماید:

1- امکان پرداخت تمام قسط

2- اقساط بلند مدت (۸ ماهه)

3- تخفیف شگفت انگیز خرید نقدی

4- جوایز متنوع تجهیزات پزشکی