ترازوی قد و وزن

دارای پوشش پادرکوت و مقاوم

دارای دو رنگ مشکی و سفید

دارای مخزن جمع آوری و تخلیه سکه

دارای امکان عملکرد در مدهای مختلف سکه گیری (بدون سکه، 1 سکه، 2 سکه و 3 سکه)

دارای رنگ آمیزی متناسب و چشمگیر

دارای کفپوش از جنس سالنی و ورزشی

امکان درج نام داروخانه بر روی بدنه دستگاه

امکان افزودن ریموت کنترل موازی با اخذ سکه

امکان افزودن پرینتر جهت توضیحات،BMI ، اضافه و کمبود وزن بر اساس جنسیت افراد

 

 

 راهنمای ترازوی ترازوی قد و وزن مدل 1500