اولین ترازوی قد و وزن مجهز به ارائه رژیم غذائی کامل ، متناسب با اضافه و یا کمبود وزن اشخاص به بازار عرضه گردید.

برای توضیحات بیشتر به ترازوی قد و وزن مدل 9000 مراجعه نمائید.