نكاتی در مورد  اصول و فنون لازم جهت اندازه گیری صحیح
نکاتی که در این راهنما ذکر میگردد مختص مالکان و کارمندان مسئول دستگاه بوده
تا جهت راهنمایی افرادی که توانایی استفاده از دستگاه را (به هر دلیل) ندارند منظور گردد
والا خواندن و رعایت موارد و نکات تابلو جهت اندازه گیری دقیق و کافی ، کافیست
دقت دستگاه جهت اندازه گیری وزن و قد و اضافه و کمبود وزن به مقدار لزوم کافیست
که این امر جهت وزن انسان حدود 200 گرم
و جهت قد انسان حدود 1 سانت میباشد
علت بکاربردن کلمه انسان اینست که دستگاه  بدلیل تنفس و تکانهای اندام شخص در هنگام اندازه گیری معمولا با اعداد متفاوتی مواجه شده که با معدل گیری ان اعداد ، اقدام به نمایش عدد معدل مینماید . که در صورت قراردادن شی و اجسام روی دستگاه متوجه میشویم که در اندازه گیریهای مکرر  همواره با اعداد ثابت و یکسانی روبرو خواهیم شد (هم درمورد مقدار وزن و هم در مورد مقدار قد)
چند روز و هفته اول بهتر است مردم را راهنمایی و توصیه به خواندن تابلو نمود
پس از طی چند هفته مردم با دستگاه آشنا شده و از دیگران میاموزند
با یک میانبر برای مطالعه اصول عملکرد دستگاه کافیست 3 نکته را بدانیم (و توصیه کنیم) :
1- باید ابتدا سکه را بیاندازیم (دستگاه در هر دو حالت ابتدا سکه و سپس قرار گرفتن شخص روی دستگاه و برعکس نیزعمل می نماید ولی با توجه به روش کاری دستگاه که ابتدا مقدار وزن را بررسی ومحاسبه نموده و سپس حداکثر قد مورد بررسی را نمایش میدهد ، در هنگامی که شخص روی دستگاه قرار گرفته و سپس اقدام به انداختن سکه نماید بدلیل حذف تکانهای ناشی از بالارفتن شخص روی کفه و وجود وزن روی کفه سیستم به سرعت حداکثر قد مورد بررسی را نمایش خواهد داد که ممکن است این حالت بدلیل عدم در اسلوب قرارگرفتن شخص در این فاصله کم زمانی، مقدار کمتری از میزان قد واقعی نمایش یابد (ممکن است این امر در زمانی که شخص دارد سر خود را از حالت رو به پایین به حالت افقی تغییر حالت میدهد رخ دهد))
2-باید کف پاها کاملا در وسط کفه دستگاه  قرار گرفته ، همچنین فاصله صورت با میله روبرو در حدود 20 سانتیمتر باشد (در مدلهای مختلف ممکن است این عدد کمتر یا بیشتر باشد) (این دو مورد سبب میشود شخص بطور کاملا عمود زیر فرستنده گیرنده اولترا سونیک قراربگیرد و فرق سر نیز در موقعیت مناسبی از قرارگرفتن زیر فرستنده/گیرنده قرار بگیرد تا احتمالا دستگاه بعنوان مثال قد شخص را از بالای پیشانی  وی که از مقدار فرق دارای مقدار کمتری است محاسبه ننماید)
3- سرو سینه را کاملا بالا نگاهداشته وبه روبرو نگاه کنید (  اخرین مطلب جهت حصول بالاترین مقدار صحیح قد را با نگاهداشتن سر بصورت افقی و کشیدن بدن به سمت بالا و عاری از افتادگی و رخوت در بدن درست مانند حالتی که کنار دیوار خود را بدیوار (از محلهای پاشنه ، باسن ، شانه و سر  چسبانده و شخص دیگری با علامت گذاری روی دیوار بالاترین مقدار قد را در حالت سر و نگاه به روبرو انجام داده و سپس مقدار بین علامت و کف اطاق را اندازه گیری می نماید) باید انجام داد
روش انجام توزین و اندازه گیری قد صحیح
متوجه شدیم که : 1- پس از انداختن سکه 2- کاملا در مرکز کفه قرار گرفته 3- سرو سینه را کاملا بالا نگاهداشته 4- به روبرو نگاه کنید و بايد توجه داشت که  5- فرق سرباید زیرقسمت فوقانی(فرستنده،گیرنده)دستگاه قرار گیرد (جهت این امرکافیست فاصله صورت شخص تا میله روبرویی حدود ..... سانتیمتر باشد)و 6- از هرگونه تکانهای جانبی و اضافه بدن (درحدود 3 ثانیه ) جلوگیری نمایید
با شنیدن صدای بوق مقدارقد و وزن توسط دستگاه محاسبه شده و میتوان از روی آن پایین آمده و ابتدا مقدار وزن و سپس اندازه قد و درنهایت میزان اضافه و یا کمبود وزن را ملاحظه نمود
درهنگامی که پس از انداختن سکه  اعدادی غیر از صفر روی صفحه نمایشگر ظاهر شود  کلید فشاری را فشرده و سپس روی کفه قرارگرفته و به نکات فوق توجه فرمایید
 تبصره 1 - توجه سیستم قد و وزن دستگاه جهت اطفال زیر 14 سال و 130 سانت مناسب نمیباشد (به جهت نوع تابع BMI ، به توضیحات صفحه3 مراجعه فرمایید ) 
تبصره 2- سیستم قد جهت برخی از روسری خانمها( کمتر ازچند %) با بافت توری و شل یا براق ممکن است مناسب عمل ننماید (در این حالت معمولا دستگاه مقدار قد کمتری (حدود چند سانت ودربرخی موارد تا40 سانت) به نمایش خواهد گذاشت
برای رفع این مشکل شخص میتواند با نگاهداشتن کاغذ یا مقوا روی سرخوداقدام به اندازه گیری نماید . بدیهی است باید جسم قرارگرفته روی سر درحالت افقی قرار گرفته و نحوه گرفتن ان بدست نباید بگونه ای باشد که دست از سطح ان بالاتر قرارگیرد(تا به مقدارقدمحاسبه شده اضافه نگردد).بعلت تفاوت جنس کاغذ و پوست سر3 سانت از قد محاسبه شده کم و3 کیلو به اضافه وزن محاسبه شده، اضافه گردد
اطمینان از صحت توزین و اندازه گیری قد
جهت اطمینان از عملکرد دستگاه وزن اقلام خاصی را بایک ترازوی دیجیتال 30 کیلوگرمی معتبر بدست آورده وبا مقدار محاسبه شده این دستگاه مقایسه نمایید همچنین در مورد قد نیز قد نفر خاصی را اندازه گیری نموده و با مقدار دستگاه مقایسه نمایید اما دانستن موارد ذیل به رفع اختلاف و ابهامات بوجود آمده کمک خواهد نمود
در مورد اندازه گیری مقادیر وزن و قد جهت افراد باید علاوه برموارد و روشهای ذکر شده ، به نکات و روشهای غلط ذیل نیز توجه داشته و آنها را اصلاح نمود
بسیاری از افراد مطمئن هستند که وزن خود را دقیقا میدانند ولی یا ترازوی منزل ایشان مدتهاست که خراب است (یا ترازوی دیگری وزن ایشان را کمتر و دلپسند تر اعلام نموده) و یا به تفاوت وزن پوشاک منزل و بیرون خود توجهی ندارند !؟
خیلی از افراد سالهاست که مقدار واقعی قد خود را نمیدانند و معمولا خود را بلند قامت تر دانسته و یا به اندازه پاشنه کفش فعلی و نوع پوشش روسری خود توجه ندارند
برخی به اطلاعات درج شده روی تابلو جهت اندازه گیری صحیح قد توجهی ندارند
برخی از افراد اسلوب صحیح جهت اندازه گیری قد توسط دستگاه را رعایت نمی نمایند (ایستادن همانند زمانی که کنار دیوار مقدارقد خود را اندازه میگیریم )و یا با ایستادن متمایل سر/ بدن به جهات مختلف و یا باتغییر حالت قبل از بوق دستگاه سبب اندازه گیری غلط میشوند
در انتها آزمایش زیر شمارامطمئن خواهد ساخت که سیستم قد و وزن کاملا درست عمل مینماید:  ا- جسمی با حدود7 کیلوگرم وزن یا بیشتر روی کفه قراردهید2-چند کارتن خالی روی جسم فوق قراردهید (یا به هروسیله ممکن صفحه ای تخت را زیر فرستنده گیرنده دستگاه در ارتفاع ثابت نگاهدارید (مثلا قراردادن یک صفحه تخت روی دو پایه که در دو طرف دستگاه قرارگرفته باشند) حال با انداختن سکه خواهید دید که همواره دستگاه اعداد 3گانه فوق را کاملاهمانند نمایش خواهد داد 3- ازمایش را با تغییر وزن وارتفاع تکرار نمایید
نكاتی در مورد  BMI و اضافه و کمبود وزن 
با تقسیم نمودن مقدار وزن (به کیلو) بر مجذور قد (به متر) مقدارBMI (BODY MASS HNDEX) محاسبه میشود
BMI به عنوان شاخص میتواند نشاندهنده وضعیت اضافه یا کمبود وزن شخص باشد بدین ترتیب که جهت بزرگسالان * :
اعداد کمتر از 20 (در این دستگاه**) معرف وجود کمبود وزن
اعداد بین 20 تا  24 (در این دستگاه**) نشاندهنده وضعیت نرمال یا ایده آل 
واعداد بالای 24 (در این دستگاه**) معرف وجود اضافه وزن میباشد
مثال با توجه به طرز محاسبه  BMI (وزن(به کیلو) تقسیم برقد(به متر) تقسیم بر قد (به متر))  :
کسی که دارای وزن 55 کیلوگرم و قد 170 سانت میباشد دارای BMI نوزده (19) میباشد 
کسی که دارای وزن 72 کیلوگرم و قد 180 سانت میباشد دارای BMI بیست و دو(22) میباشد 
وکسی که دارای وزن 99/5 کیلوگرم و قد 182 سانت میباشد دارای BMI سی (30) میباشد
درمثال اول : با توجه به کمتر بودن مقدار BMI شخص از عدد 20 متوجه میشویم که شخص مورد نظر دچار کمبود وزن بوده و به همین ترتیب در مثال دوم متوجه وضعیت نرمال شخص و در مثال سوم شخص مورد نظر دارای اضافه وزن میباشد
روش محاسبه مقدار کمبود یا اضافه وزن : 
جهت مثال اول عدد20(عدد محدوده پایین BMI با توجه به مشخص بودن وجود کمبود وزن در شخص مورد نظر)را از 19 کم نموده ومقدارحاصله (برابر منفی یک) را در مجذور قد ایشان ضرب نموده و عدد حاصل برابر مقدارکمبود وزن ایشان میباشد(3/4-=1/7*1/7*1-)  به  وجود علامت منفی در محاسبات و تناسب ان با کمبود وزن توجه فرمایید
 
و جهت مثال سوم عدد24(عدد محدوده بالای BMI با توجه به مشخص بودن وجود اضافه وزن در شخص مورد نظر)را از 30 کم نموده ومقدار حاصله (برابر مثبت شش) را در مجذور قد ایشان ضرب نموده وعدد حاصل برابرمقدارکمبود وزن ایشان میباشد(19/9+=1/82*1/82*6+)  به وجود علامت مثبت در محاسبات و تناسب ان با اضافه وزن توجه فرمایید
* با توجه به اینکه BMI دارای یک رابطه غیر خطی از مولفه های سن و وزن در محدوده سنی کمتر از 18 و بخصوص 14 سال میباشد مقادیر اضافه یا کمبود وزن نمایش داده شده حاصل از محاسبات در محدوده سنی فوق کاملا غلط بوده و باید بر اساس سن هر شخص و با مراجعه به توابع موجود عدد صحیح را استخراج نمود (جهت سن و جنسهای مختلف جهت محاسبه اضافه و کمبود وزن باید محاسبات و فرمولهای مختلف و مربوطه را در نظرگرفت ) ( این موارد در سیستمهای دارای پرینتر با ارائه جداول سن و جنس مربوط به مقادیر اندازه گیری شده و با محاسبات مقادیر کمبود یا اضافه وزن در چند رنج سنی مهم وبا تفکیک جنسیت شخص قابل دستیابی و حصول میباشد)
** توجه : اعداد 20 و 24 برای مناطق مختلف ، جنس ، نوع استخوانبندی ، ورزشکاران و ... میتواند متفاوت باشد ولی اعداد مورد استفاده در این دستگاه ، اعداد متوسط یا میانگین است
تفاوت و امتیاز پرینتر
همانطور که در دو پاراگراف آخرین صفحه 3 (اطلاعات BMI) به اطلاع رسید در سیستمهای مجهز به پرینتر ، 
به تفاوت  سن وجنس افراد نیز  توجه شده لذا جهت یک وزن و قد مشخص ، 7مقدار مختلف اضافه یا کمبود  
برای مقاطع سنی از 7 تا 70 جهت خانمها و همین تعداد جهت آقایان (جمعا" 14 مقدار) چاپ خواهدشد 
ضمنا" مقدار BMI  نیز در بالای جدول سن و جنس ارائه میگردد
توجه : عدد نمایش داده شده در نمایشگر بابت اضافه/کمبود (درحالت عدم درخواست پرینت و یا سیستمهای فاقد پرینتر)،برابر میانگین مقادیر اضافه یا کمبود  آخرین سطرپرینت میباشد
درخواست صدور پرینت و حالات اخذ سکه
در این سیستم 6 انتخاب جهت مالک  برای درخواست صدور پرینت توسط استفاده کننده وجود دارد :
 مود H0 (بدون سکه)-  نمایش همه مقادیر وزن/قد/اضافه/کمبود  +  صدور پرینت
 مود H1 (یک سکه)- نمایش همه مقادیر وزن/قد/اضافه/کمبود  +  صدور پرینت
 مود H2 (يك یا 2 سکه)- نمایش همه مقادیر وزن/قد/اضافه.. با یک سکه /// صدور پرینت با 2سكه
 مود H3 (یک یا 2 سکه) - نمایش مقادیرفقط وزن و قد با 1 سکه/// پرینت همه مقادیر با 2 سكه
 مود H4 = نمایش مقدار وزن با 1 سکه///وزن+قد+اضافه.. با 2سکه/// پرینت همه مقادیر با 3 سکه
 مود H5 = پرینت همه مقادیر فقط با 2 سکه  (با یک سکه عملی انجام نمیشود)
توجه : استفاده کننده درمودهای H2/H3/H4/H5 جهت اندازه گیریهای تکمیلی یا صدور پرینت باید سکه ها را در ابتدا و بلافاصله وارد دستگاه نماید 
اطلاعات  نمایشگر
   1- روشن شدن فقط یک چراغ (در قسمت بالای نمایشگر)به معنی نمایش فقط مقدار وزن/2چراغ نشاندهنده  نمایش وزن + قد/3چراغ نشاندهنده نمایش وزن+قد+اضافه../و4چراغ :همه موارد +صدور پرینت خواهد بود
2- در زمان درخواست صدور پرینت مقادیر قد و اضافه/کمبود در نمایشگر نمایش داده نخواهند شد
اخذ پرینت
توجه : پرینتر موجود از نوع اتوکاتر نبوده و باید استفاده کننده خود وبا کشیدن کاغذ به صورت همزمان به پایین و به سمت خود و همچنین اریب (همانند جدا کردن چسبهای نواری از روی جاچسبی )اقدام به برش و جدا نمودن کاغذ بنماید (لبه خروجی پرینتردر فک پایینی آن بصورت کنگره دارو برنده (همانند  جا چسبی های نواری ) بوده و این امر به سهولت انجام میپذیرد)
نحوه تعویض و شارژ کاغذ
1 -  جهت تعویض کاغذ پرینتر کافیست 2 عدد پیچ جعبه فلزی کاور پرینتررا باز نموده و سپس کاور موجود را به سمت بالا و بعد جلو حرکت داده و از روی پرینتر کناربریم حال باید ضامن ابی رنگ روی پرینتر را به سمت بالا کشیده تا درب محفظه کاغذ ان بازشود رول کاغذ جدید را (که از نوع حرارتی 58 ستونی،و بدلیل استفاده مشترک در سیستمهای POS (خرید با کارت بانکی ) در همه جای کشور به راحتی یافت و قابل سفارش میباشد) رابا هسته رول باقیمانده از سری قبل جایگزین نموده بنحوی که سر کاغذ از زیر رول ان(ونه از روی رول) به بیرون از پرینتر و به سمت بالا هدایت شده و میان درب محفظه و غلطک پرینتر قرارگیرد (تصویر روش صحیح قرار گرفتن کاغذ درون محفظه داخل پرینتر نمایش داده شده است )
2 -  درب محفظه کاغذ پرینتررا با فشار انگشت شست بسته و کاورآن را مخالف حالت باز کردن سر جای خود قرارمیدهیم ( در هنگام باز و بسته نمودن کاور جعبه فلزی باید انتهای مجموعه محافظ لوله قد(فوم دور لوله) و تابلوها به فاصله مناسبی از روی کاور جعبه(حداقل 10 تا 15 سانت) قرار گرفته باشد تا درزمان جابجا نمودن و قراردادن کاوربر جای اولیه خود بدلیل کمبود فضای لازم اسیبی به انها و پرینتر ومدارات موجود در داخل جعبه وارد نشود)
ملاحظات
1-در حالاتی که سیستم به هردلیل موفق به اندازه گیری قد نشود پرینتی صادر نخواهد شد
2-در صورت تغییرمود قبول سکه جهت صدور پرینت باید سیستم reset ياخاموش و روشن گردد
3-در صورت جایگذاری نادرست کاغذ چراغ error  روشن خواهد شد
4-در صورت جایگذاری کاغذهای با کیفیت نامناسب پرینت خروجی مخدوش و ناقص خواهد بود
5-رولهای موجود در بازار معمولا با قطر 5 سانت میباشند که جهت جاشدن در محفظه پرینتر و کارکرد و صدور پرینت مناسب  ، باید حتما" مقدار انرا نصف نموده ودر دو نوبت استفاده شود
عیب یابی
1-توزین غلط با اختلاف زیاد: به توضیح قسمت سوم از بخش روش انجام توزین ....(صفحه2) مراجعه شود
2-توزین با اختلاف 4-3 کیلو: ابتدا قسمت 3 ازبخش اطمینان از.. صفحه2را ملاحظه و  به بخش 1الی6این صفحه عمل نمایید
3-عدم  توزین : دستگاه را در مود(H2)(ب 7) قرارداده ،1سکه بیاندازید اگروزن شما رانشان نداد تنظیم وزن را انجام نمایید
4-عدم عکس العمل به ورود سکه : ابتدا بخش 9همین صفحه را مطالعه نموده و سپس : از تمیز بودن مسیر و کانال سکه مطمئن شوید / از روبروی هم بودن دو قطعه انتهایی در کانال سکه و عدم شل بودن مهره اتصال انان و یا وجود هرگونه شیی و جسم ظریف میان دو قطعه مذکور مطمئن شوید  
  5-عدم نمابش قد : ممکن است دستگاه روی حالات H2/H3/H4 باشد
6-روشن نشدن دستگاه : ممکن است خاموش باشد/به پریز متصل نباشد/پریز خراب باشد/ظاهر کابل دستگاه چک شود
7-اشتباه در محاسبه قد/اضافه وزن:ابتدا  صفحه 2 دفترچه را مطالعه فرمایید / به تفاوت مقادیر اشتباه با مقادیر اصلی توجه نموده و به بخش9مراجعه فرمایید 
8- پیغام   in.. 2 : به بخش 7 مراجعه شود
9- پیغام   inpass :   به بخش 9 مراجعه شود 
10-در حالاتی که سیستم به هردلیل موفق به اندازه گیری قد نشود پرینتی صادر نخواهد شد11-در صورت تغییرمود قبول سکه جهت صدور پرینت باید سیستم reset ياخاموش و روشن گرددC-در صورت جایگذاری نادرست کاغذ چراغ error  روشن خواهد شد12-در صورت جایگذاری کاغذهای با کیفیت نامناسب پرینت خروجی مخدوش و ناقص خواهد بود13-رولهای موجود در بازار معمولا با قطر 5 سانت میباشند که جهت جاشدن در محفظه پرینتر و کارکرد و صدور پرینت مناسب  ، باید حتما" مقدار انرا نصف نموده ودر دو نوبت استفاده شود
 مودهای تنظیم دستگاه 
اگر مشکل حاضردستگاه شما درلیست فوق نبود: حتما" یکباردیگردستگاه را خاموش و روشن نموده ومواردی راکه مانند ترتیب زیر نیست را به خدمات شرکت با شماره تلفنهای (09124449242--02177796122)  اطلاع دهید: 
تنظیم وزن
1- باروشن کردن دستگاه ، دستگاه باید پس از روشن شدن بوق بزند/شمارش معکوش انجام دهد/مودسکه فعال شده (مثال h…1)و سپس بنویسدready/و سپس کلماتdena/scaleرایک درمیان وچشمک زن نمایش دهد
2-پس از انداختن سکه(درمودh ..1)روی نمايشگر اعدادO.O ظاهر وبا رعایت نکات صفحه1 نمایش همه مقادیروزن و قد و ...(وصدورپرینت در سیستمهای دارای پرینتر)
با روشن نمودن دستگاه بلافاصله کلید فشاری را فشرده و تا شنیدن صدای بوق و نمایش عدد یک  نگاهدارید. دراین حال دستگاه 9 حالت مختلف تنظیم را بصورت چرخشی و با نامگذاری عددی 1 تا 9 نمایش میدهد جهت انتخاب و ورود به هر مود در زمان نمایش ان  کلید فشاری را تا شنیدن صدای بوق بفشارید
وارد مود 3 (مود تنظیم وزنی یا کالیبره ) شوید
در ابتدا توجه فرمایید که اکنون 4 رقم صفر ظاهر شده که به ترتیب و به فواصل چند ثانیه چشمک خواهند زد و شما میتوانید در زمان چشمک زدن هر صفر با فشردن هر بار کلید فشاری یک رقم به رقم در حال چشمک افزوده تا به رقم دلخواه و مورد نظرتنظیم گردد اشتباه در این مرحله  هیچگونه مشکلی ایجاد نمی نماید و میتوانید با خیال راحت امتحان و اقدام نمایید
و حالا عدد 1349 را مطابق روش فوق و به شرح زیر وارد نمایید:
 در زمان چشمک صفر اول  یکبار کلید فشاری و در زمان چشمک صفردوم 3 بار فشردن کلید..، ..صفرسوم 4 بار.. وصفرچهارم 9 بارکلید فشاری فشرده شود
دراین حالت دستگاه 3 نوع اطلاعات را بترتیب نمایش خواهد داد :1-  وزن موجود روی دستگاه : که باروشن شدن فقط يك چراغ كوچك(LED) بهتر مشخص شده است 2- عددکالیبره  : که برابر 10 است كه با روشن شدن 3 چراغ کوچک (مشخص و3- عددضریب توزین:(یک عدد 6رقمی که شاید شامل حروف نیز باشد) با روشن شدن2چراغ کوچک مشخص شده اند
        1-   درزمان نمایش عدد وزن (یک چراغ روشن) کلید فشاری را جهت پارسنگ یکبار فشاردهید
        2-   درزمان نمایش عدد کالیبره (3 عدد چراغ  روشن) کلیدفشاری را فقط یکبار فشرده تا عدد کالیبره برابر 20 شود  
3- 20کیلو وزنه را روی کفه قرارداده4-در زمان نمایش عدد ضریب (2 چراغ روشن) کلید فشاری را ((فقط یکبار))فشار دهید                                                                                             
تنظیمات اخذ سکه 
( توجه : جهت سیستمهای پرینتردار به توضیحات صفحه 4 مراجعه شود)وارد مود یک شوید در این حال دستگاه 4 حالت اخذ سکه نامگذاری شده با H0 تا H3 را بنماش میگذارد جهت انتخاب هرمود میتوانید مانند توضیحات قبل در زمان نمایش هر یک از حالات بار دیگر کلید فشاری را تا شنیدن صدای بوق بفشارید (H0 مود مجانی/H1 نمایش همه مقادیر با یک سکه/H2 نمایش وزن با یک و قد و.. با 2 سکه/H3 نمایش همه مقادیر با 2 سکه(با انداختن سکه اول پیغام in...2 به معنی انتظار دستگاه جهت ورود سکه دوم نمایش داده شده و عملی انجام نمیشود)
تنظیم قد 
با ورود به مود9 ميتوان تنظیم سیستم اندازه گیری قد را انجام داد در این مود پس ازنمایش عدد پیش فرض (که مرجع اندازه گیری قد میباشد)(بعنوان مثال عدد2070) ، دستگاه حروف inpass وبلافاصله4 صفر چشمک زن را نمایش میدهد که باید پسورد 1234را(همانند بخش3و4) وارد نموده ،سپس  با وارد نمودن اعدادی بزرگتریا کوچکتر ازعدد پیش فرض (همانند  بخش3و4) وبا اختلافهای حداقل10 واحدی مقدار نمایش قد اندازه گیری شده را افزایش و یا کاهش داد مثال :  (باعدد پیش فرض 2070مقدار2090 دوسانت به مقدار قد نمایش داده شده افزوده و مقدار 2060یکسانت آنراکاهش میدهد
وارد نمودن password  
در هنگام مشاهده پیغام inpass جهت دریافت password  ، که یک عدد 13 رقمی میباشد با  واحد خدمات  تماس گرفته و پس از اخذ ان وارد مود 5 شوید و 4 رقم اول را وارد نمایید در این حال دستگاه بار دیگر 4 صفر به نمایش گذاشته که باید 4 رقم دوم راوارد نمایید و در اخر با نمایش چهار صفر و یک عدد یک ، پنج رقم اخر را وارد نمایید 
نگهداری
1-هرگز پریز مورد استفاده دستگاه با یخچالها/ابسردکن ها/کولرهای گازی و دیگر سیستمهای برودتی مشترکا استفاده نشود
2-جهت نظافت فقط از دستمال تمیز و مرطوب استفاده نمایید و از ریختن اب و مایعات روی دستگاه خودداری فرمایید
3-در جابجایی ها حتما قبلا محفظه سکه خالی شود