تعریف کالری غذائی:

مقدار انرژی که دمای 1 کیلو گرم آب را یک درجه بالا ببرد. به بیان ساده می توان گفت کالری ، واحد انرژی مورد نیاز بدن برای کلیه اعمال حرکتی و حیاتی میباشد. این میزان کالری برای یک شخص 70 کیلوگرمی حدود 2500 می باشد. بنابراین دریافت کالری اضافه فرد را به سوی چاقی و نیز دریافت کالری کمتر فرد را بسوی لاغری هدایت می نماید.

جدول کالری موجود در مواد غذائی