خدمات فراتوزین

شرکت فراتوزین با هدف دستیابی به رضایت مشتریان، خدمات ویژه ای را طراحی نموده است. 

امتیازات خاص

شرکت فراتوزین ارائه  امتیازات خاص  به مشتریان را در برنامه های خود قرار داده است. 

فروش ویژه

شرکت فراتوزین فروش ویژه خود را با هدف تسهیل در تعامل با مشتریان راه اندازی نموده است. 

رژیم غذایی

ترازوهای فراتوزین پس از سنجش قد و وزن افراد، جدول رژیم غذایی شش روزه را برای افراد سالم پیشنهاد می نماید.